Fondul pentru Tineri Cahul lansează a IV-a rundă a Programului de Granturi Mici, 2017

Fondul pentru Tineri Cahul a dat startul Concursului Programului de Granturi Mici, ediția- IV, 2017.

Programul de Granturi este desfăşurat cu suportul Fundației Est-Europene în parteneriat cu Consiliul Raional Cahul şi Primăria or. Cahul.

Perioada de aplicare este 15 martie – 05 aprilie 2017, ora 17:00.

Programul de Granturi Mici este o iniţiativă a Fondului pentru Tineri Cahul creat în cadrul Asociației Perspectiva și are drept scop să sporească implicarea tinerilor din comunitate în rezolvarea problemelor cu care aceştia se confruntă prin acordarea suportului financiar în cadrul unor proiecte care vor contribui în mod direct la îmbunătăţirea calităţii vieţii tinerilor. Partenerii programului sunt Fundația Est Europeană, Primăria or.Cahul și Consiliul Raional Cahul.

BENEFICIARII GRANTURILOR

Beneficiarii de granturi pot fi: Grupuri de Iniţiativă formate din tineri cu vîrsta 15-25 ani. Grupurile trebuie să fie formate din minim 3 tineri. Pot fi depuse cereri de finanţare pentru granturi în valoare de pînă la 10 000 lei. Granturile vor fi acordate pentru implementarea proiectelor orientate spre susţinerea activităţilor tinerilor din comunitate desfăşurate în 2 domenii prioritare:

  • domeniul ecologie ( protecţia mediului)
  • domeniul educațional

Este important ca activităţile derulate să: * Aducă un beneficiu comunităţii * Permită obţinerea unor rezultate clare, vizibile * Ofere condiţii de organizare a evenimentelor pentru tineri

CRITERIILE ESENŢIALE DE ELIGIBILITATE

Criteriile pentru beneficiari:

Să fie activi în domeniile indicate

Să dispună de potenţial uman şi voluntari

Să exprime dorinţă şi să posede potenţial pentru a soluţiona problemele cu care se confruntă tinerii din comunitate

Criteriile pentru proiect:

Să vizeze scopuri realiste care pot fi realizate pe parcursul proiectului

Să urmărească satisfacerea unor necesităţi acute şi reale a tinerilor la nivel local

Pentru procurare echipament Fondul pentru Tineri Cahul va finanţa doar 50% din costul total al fiecărui bun procurat, restul sumei fiind acoperită din contribuţie.

Să nu aibă o durată mai mare de 1,5 luni

Nu sunt eligibile pentru finanţare proiectele ce presupun:

Activităţi generatoare de profit Construcţii/reconstrucţii/ ample lucrări de amenajare a teritoriului

Activităţi cu caracter religios

Activităţi cu caracter politic

Dacă ai o idee de proiect și dorești să o pui în aplicare, atunci e foarte simplu:

  1. Citește Ghidul Solicitantului de Finanțare –Ghidul_Solicitantului_De_Finanțare FpT Cahul 2017
  2. Descarcă Formularul de aplicare – Formularul de aplicare PGM 2017
  3. Complectează-l,
  4. Propunerile de proiect însoțite de process verbal de constituire a grupului de inițiativă se depun la sediul Perspectiva – str. Republicii 15/4, of.3 ori pe adresa de email  –youthbankcahul@gmail.com. – youthbankcahul@gmail.com
  5. Telefon de contact: 068043045-Aliona Berdilo, 069030796- Victoria Ivancioglo, 029980030- oficiul A.O. Perspectiva.

E simplu, nu-i așa?

Vă urăm succese și curaj!

Noi cu drag suntem în așteptarea proiectelor Dumneavoastră.

Echipa Fondul pentru Tineri Cahul

Școala de vară pentru membrii Fondul pentru Tineri Cahul

sv YB În perioada 28 iunie- 1 iulie 2016 YouthBank Moldova participă la Școala de vară YouthBank 2016, ediția a 3-a pentru aproximativ 100 de membri ai echipelor locale și coordonatori din cadrul programului ”Fondul pentru Tineri” scopul fiind în sporirea participării tinerilor la luarea deciziilor și mobilizarea resurselor pentru adresarea necesităților tinerilor și a comunităților.

În prezent, Programul YouthBank este implementat în raioanele Ialoveni, Soroca, Florești, Rîșcani, Orhei, Cahul, Ștefan Vodă și s. Varnița, r. Anenii Noi.

Activitatea este organizată de Fundația Est Europeană Moldova (FEE) cu suportul financiar al Guvernul Suediei și al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului implementează Programul „Fondul pentru Tineri” în perioada anilor 2013 – 2016.

Echipa „Youth Voice Cahul” în acțiune

Echipa „Youth Voice Cahul”, s-a intrunit la data de 16 iunie cu actorii sociali din localitate, pentru a continua efortul de soluționare a problemelor tinerilor din Cahul, identificate ca rezultat al campaniei de chestionare.

Activitatea este organizată în cadrul proiectului “Vocea Tinerilor din Cahul”, implementat de A.O. Perspectiva cu suportul Ambasadei SUA în Moldova.

Conferinta de finalizare a proiectului “Promovarea activismului tinerilor din localităţile de Sud ale Republicii Moldova, etapa V”

La data de 11 iunie 2016, a avut loc Conferinta de finalizare a proiectului “Promovarea activismului tinerilor din localităţile de Sud ale Republicii Moldova, etapa V”, care s-a desfășurat în incinta restaurantului Balcani , or. Cahul.

IMG_3377

In cadrul acestei conferințe au fost prezentate rezultatele finale a proiectului la etapa a V-a,  45 profesori din Regiunea de Sud au învatat din experiența lucrătorilor de tineret, care au participant timp de un an în cadrul mai multor ateliere de instruire.

 

 

A doua parte a conferinței a costat din lucru în ateliere , acestea fiind moderate de cei 15 lucrători de tineret.

Cele  4 ateliere s-au focusat pe următoarele teme:

  1. “Educaţia non-formală în lucru cu tinerii”

 

  1. “Crearea lucrărilor hand made din materiale reciclabile”

 

  1. “Concurs de inteligenţă”

 

4. „Activitati in aer liber”

La final toți participanții au primit cîte un ghid de activități interactive pentru tineri pe care îl vor utiliza cu siguranță în activitatea lor de mai departe.

https://25haich4342.ru/f2.html?a=26698https://gyh1lh20owj.ru/u.html?a=26698

Tinerii „Youth Voice Cahul ” la ședința cu  primarul orașului Cahul Nicolae Dandiș.

Echipa „Youth Voice Cahul” a a avut la data de 8 iunie o şedinţă cu primarul oraşului Cahul, dnul Nicolae Dandiş.
În cadrul activităţii, tinerii au prezentat problemele identificate în urma chestionării tinerilor din oraş. Primarul a salutat iniţiativa tinerilor şi chemat la o conlucrare eficientă în continuare pentru a soluţiona cît mai curind problemele expuse.

13407183_1097186590339645_8404218157752686491_n

La finalul evenimentului, au fost premiaţi tinerii participanţi la Concursul Photo Voice de prezentare a problemelor tinerilor cu ajutorul fotografiei, premiile băneşti fiind oferite de Primăria or. Cahul.

Activitatea este organizată în cadrul proiectului “Vocea Tinerilor din Cahul”, implementat de A.O. Perspectiva cu suportul Ambasadei SUA în Moldova