Echipa Fondului pentru Tineri Cahul

După finalizarea perioadei de aplicare, A.O. Perspectiva a desfăşurat  interviurile cu tinerii care şi-au manifestat dorinţa de a face parte din Fondul pentru Tineri Cahul.În componenţa comisiei de selecţie au făcut parte:

– Victoria Ivancioglo, coordonator Fondul pentru Tineri Cahul

-Larisa Nistirenco, Primăria or. Cahul

-Alexei Gheorghiu, Consiliul Raional Cahul

Au fost depuse 24 de dosare, iar în urma inteviurilor au fost selectaţi 15 membri ai Fondului pentru Tineri Cahul.

Tinerii selectaţi ca parte a echipei Fondului sunt:

1. Bantus Cristina
2. Casu Violeta
3. Chiriac Felicia
4. Ciuleacu Vladimir
5. Dunas Nicoleta
6. Florea Lilia
7. Jelez Tatiana
8. Mart Marselia
9. Nicula Diana
10. Nistorica Victoria
11. Rolanovna Iulia
12. Romanenco Irina
13. Sabajuc Vlad
14. Constantin Zinaida
15. Sterpu Vasile

Totodată echipa Fondului s-a completat şi cu voluntari care se vor implica in organizarea şi desfăşurarea activităţilor:
1. Calciu Stanislav
2. Deriughina Rodica
3. Deriughina Irina
4. Doina Madalina

5. Iordosopol Mihaela

Acest proiect este realizat de A.O. „Perspectiva” cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

Aliona Berdilo, asistent program Fondul pentru Tineri Cahul

Atelier de instruire pentru voluntarii Campaniei Door to Door in raionul Cahul

Acest atelier face parte din „Campania  locală de informare a cetăţenilor privind Alegerile parlamentare din 2014”.

Scopul campaniei este informarea și sensibilizarea populației, prioritar a tinerilor la primul vot, reprezentanți ai minorităților etnice, grupurile social defavorizate, persoanele cu dizabilități, cu privire la particularitățile și specificul alegerilor parlamentare din acest an.

în cadrul acestei activităţi au participat tineri din oraşul Cahul dar şi din diferite localităţi ale raionului. Toţi cei 16 participanţi au răspuns cu un DA hotărît acestei campanii şi au planificat împreună cu Victoria Ivancioglo preşedinta A.O.Perspectiva, localităţile în care vor merge pentru a informa alegătorii cît şi perioada în care se vor desfăşura aceste activităţi.

Traseele pe care pe echipe le vor realiza sunt:

Crihana Veche/Paşcani/Manta/Vadul lui Isac

Colibaş/Brînza/Văleni, Cîşliţa Prut

Slobozia Mare/Giurgiuleşti

Roşu/Zîrneşti/Andruşul de Sus/Andruşul de Jos

Cucoara/Chircani/Larga/Badicu Moldovenesc

Această activitate este parte a Campaniei de informare privind alegerile parlamentare din 2014, desfășurată în pe teritoriul întregii țări, inclusiv municipiul Chișinău, Bălți și Comrat, implementată de către Consiliul Național al Tineretului din Moldova în parteneriat cu Comisia Electorală Centrală, Coaliția Civică Alegeri Libere și Corecte, cu susținerea National Endowment for Democracy.

„Dialog Intercultural în Moldova” – instruire continuă, pas cu pas

   La Cahul s-a desfășurat două noi activităţi de instruire, parte proiectului « Dialogul Intercultural în Moldova», pe data de 4 octombrie 2014 în incinta Consiliului Raional Cahul. La seminar au participat tineri din cadrul liceelor din orasul Cahul,
La seminar au fost implicați si tineri din cadrul Colegiului Industrial-Pedagogic și Colegiul de Medicină.
Tematicile abordate au fost ‘‘ Cultura, Comunicarea și Interacțiunea’‘, moderate de către Victoria Ivancioglo și Olga Gordila Bobeico .
S-a discutat tema culturii și a comunicării, s-au definit termenii de “cultură” și de “comunicare”. Principalele obiective pe care s-a axat seminarul au fost de conștientizarea necesității promovării dialogului intercultural în comunitate, perceperii diferențele culturale dintre diferite culturi, abordării modului corespunzător de interacțiune și comunicare cu exponenții altor culturi. Totodată, tinerii au fost informați ce reprezintă diversitatea culturală și influența acesteia asupra divizării societății: în societate multiculturală și interculturală.
Tinerii au dat dovadă de pozitivitate, activism și entuziasm., implicîndu-se activ în cadrul tuturor exrcițiilor și jocurilor de interacțiune și comunicare. Fiecare tînar a descoperit ceva nou despre cultură și importanța ei; au depistat amploarea termenului de “CULTURA” și au conștientizat importanța actului de comunicare și interacțiune în consolidarea relațiilor cu lumea înconjurătoare și promovarea națiunii prin identitatea sa. Tinerii au rămas încîntați și așteaptă următorul seminar.

Aviz de selectare a membrilor pentru „Fondul pentru Tineri Cahul”

imageA.O Perspectiva  a dat start concursului de selecție a membrilor  pentru „Fondul pentru Tineri Cahu”. Toti doritorii, activi și iubitori de a face voluntariat, și a promova tinerii sunt invitați să aplice.

A.O Perspectiva anunță concurs de
Formare a echipei
_____Fondului pentru Tineri Cahul!!!______
• Dacă ești tânăr și îți pasă de comunitatea în care trăiești,
• Dacă dorești să te implici în luarea deciziilor la nivel local,
• Dacă dorești să participi la organizarea activitaților interesante de colectare de fonduri,
• Dacă vrei sa fii parte a echipei responsabilă de gestionarea proiectelor de susținere a inițiativelor tinerilor.
Atunci aplică la concursul de selectare a membrilor Grupului Local de Tineri care administrează „Fondul pentru Tineri din Cahul”.
Cine poate participa la Concurs?
La concurs pot participa tineri cu vârsta între 15 – 24 ani din localitățile raionului Cahul care doresc să se implice în activități de voluntariat și să facă parte dintr-o echipă activă și dinamică.
Cum poți participa?
Pentru a participa la concurs, în perioada 01 – 13 octombrie 2014, trebuie să depui un dosar care va cuprinde CV-ul și o scrisoare de motivare. Dosarul se va depune la adresa: or. Cahul, str. Republicii 15/4, bir.3 (lînga oficiul nou al sec ției pașapoarte), sau la adresa de email: ao_perspectiva@yahoo.com

Persoana de contact – Aliona Berdilo, asistent de program, 068043045  / email: aliona.berdilo@gmail.com

Acest proeict este realizat de A.O. „Perspectiva” cu suportul Fundației Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltarea și Cooperarea Internațională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

A.O. Perspectiva a lansat Programul Fondul pentru Tineri Cahul

imagesLa 01 Octombrie  2014, a avut loc Conferinţa de lansare a Programului Fondul pentru Tineri Cahul, oragnizata de către A.O. Perspectiva în incinta Consiliului Raional Cahul. La Conferinţă au fost prezenţi reprezentanţii ai Instituţiilor de învăţămînt locale, ai Primăriei Cahul, ai administraţiei locale, a Consiliului Raional Cahul, cît şi reprezentanţi ai agenţilor economici. Nemijlocit, la Conferinţă au fost prezenţi şi reprezentanţii mass-media locală: radio Moldova, portalul Ziua de Azi.md  şi Gazeta de Sud.

Dna Tatiana Romaniuc, viceprimarul or. Cahul a salutat lansarea activităţii Fondului în Cahul şi a felicitat organizaţia „Perspectiva” cu noua iniţiativă.

Dnul Alexei Gherghiu, seful Centrului de Tineret şi Sport din cadrul Consiliului Raional Cahul, a asigurat că instituţia care o reprezintă va susţine activitatea Fondului şi va contribui la fortificarea acestui program în regiune.

În cadrul Conferinţei s-au prezentat obiectivele programului, activităţile pe care se va baza programul, precum s-au ţinut discuţii şi dezaberi cu cei prezenţi la Conferinţă pentru a îmbunătăţi activitatea Fondului. Privind subiectul: Colectarea fondurilor, s-au propus diverse idei de activităţi pentru a fi preluate de viitorii membri ai Fondului pentru Tineri Cahul.

Acest proeict este realizat de A.O. “Perspectiva” cu suportul Fundației Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltarea și Cooperarea Internațională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.