A.O. Perspectiva selecteaza 8 coordonatori locali

Aviz de selectare a coordonatorilor locali

Proiect: Uniunea Europeană mai aproape de cetăţenii

Republicii Moldova

Începând cu luna februarie a.c., A.O. Perspectiva din or. Cahul implementează proiectul „Uniunea Europeană mai aproape de cetăţenii R. Moldova”.

Scopul proiectului este de a promova avantajele integrării europene a R. Moldova prin diseminarea informaţiei despre acest proces către locuitorii raionului Cahul cu participarea activă a tinerilor din regiune.

În cadrul proiectului, lansăm concursul de selectare a coordonatorilor localiîn 8 localităţi rurale din r. Cahul,, care să se implice ca partneri în desfăşurarea activităţilor de informare în regiune.

Responsabilităţile coordonatorului local sunt:

 1. Contribuţie la identificarea sălii pentru desfăşurarea Teatrului Social, pentru minim 80 persoane
 2. Invitarea cetăţenilor la prezentarea de Teatru Social;
 3. Promovarea activităţilor proiectului la nivel local;

Cerinţe faţă de candidat:

 • Disponibilitate de implicare;
 • Responsabilitate;
 • Motivaţia de a asigura vizibilitate activităţilor proiectului.

Persoanele interesate sunt rugate să ne contacteze.

Persoana de contact: Victoria Ivancioglo 069030796

Acest proiect este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin Asociaţiei “Perspectiva” și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.

Formular de aplicare la Concursul de Granturi Mici

Fondul pentru Tineri Cahul da start Concursului de proiecte in cadrul programului de granturi mici.

formular  – pdf

formularul granturi mici – doc. word

buton-formular-de-inscriere-reprezentant-oriflame-300x62                                                                                                                       formularul de aplicare il descarcati aici cu un simplu Click , il completati si il expediati la adresa Fondului pentru Tineri Cahul youthbankcahul@gmail.com. Asteptam aplicatiile Dumneavoastre. Daca apar intrebari ne scrieti pe email sau pe adresa de facebook. Mult succes!!! Continuă lectura

Granturi Mici oferite de Fondul pentru Tineri Cahul

DSCN5633 Programul de Granturi Mici este o iniţiativă a Fondului pentru Tineri Cahul creat în cadrul Asociației Perspectiva și are drept scop să sporească implicarea tinerilor din comunitate în rezolvarea problemelor cu care aceştia se confruntă prin acordarea suportului financiar în cadrul unor proiecte care vor contribui în mod direct la îmbunătăţirea calităţii vieţii tinerilor. Partenerii programului sunt Fundația Est Europeană și Consiliul Raional Cahul. BENEFICIARII GRANTURILOR Beneficiarii de granturi pot fi: Grupuri de Iniţiativă formate din tineri cu vîrsta 15-30 ani. Grupurile trebuie să fie formate din minim 3 tineri. Pot fi depuse cereri de finanţare pentru granturi în valoare de pînă la 5 000 lei. Granturile vor fi acordate pentru implementarea proiectelor orientate spre susţinerea activităţilor tinerilor din comunitate desfăşurate în 2 domenii prioritare:

 • domeniul ecologie ( protecţia mediului)
 • domeniul educațional

Este important ca activităţile derulate să: * Aducă un beneficiu comunităţii * Permită obţinerea unor rezultate clare, vizibile * Ofere condiţii de organizare a evenimentelor pentru tineri CRITERIILE ESENŢIALE DE ELIGIBILITATE Criteriile pentru beneficiari: Să fie activi în domeniile indicate Să dispună de potenţial uman şi voluntari Să exprime dorinţă şi să posede potenţial pentru a soluţiona problemele cu care se confruntă tinerii din comunitate Criteriile pentru proiect: Să vizeze scopuri realiste care pot fi realizate pe parcursul proiectului Să urmărească satisfacerea unor necesităţi acute şi reale a tinerilor la nivel local Să nu aibă o durată mai mare de 1,5 luni Nu sunt eligibile pentru finanţare proiectele ce presupun: Activităţi generatoare de profit Construcţii/reconstrucţii/ ample lucrări de amenajare a teritoriului Activităţi cu caracter religios Activităţi cu caracter politic Formularele şi Ghidul Programului de Granturi Mici pe suport de hârtie sau în versiune electronică pot fi solicitate la oficiul A.O. Perspectiva, str. Republicii 15/4, of.3 ori pot fi descărcate de pe Facebook – pagina Fondul pentru Tineri Cahul. Propunerile de proiect însoțite de process verbal de constituire a grupului de inițiativă se depun la sediul Perspectiva ori pe adresa de email  – youthbankcahul@gmail.com. Data limită de depunere a proiectelor: 31 martie 2015, ora 17.00. Persoana de contact: Victoria Ivancioglo, coordonator de program, 069030796 Detalii pe pagina: www.aoperspectiva.wordpress.com

DSCN5685DSCN5670DSCN5668DSCN5666DSCN5664DSCN5663DSCN5662DSCN5661DSCN5660DSCN5659DSCN5657DSCN5655DSCN5654DSCN5652DSCN5650DSCN5647DSCN5646DSCN5645DSCN5640DSCN5638DSCN5630DSCN5627DSCN5621DSCN5620

Evenimentul de Lansare a Concursului de Granturi Mici

Fondul pentru Tineri Cahul vă invită la Evenimentul public de lansare a Concursului de Granturi Mici, care se va desfăşura pe data de 10 martie 2015, în incinta Consiliului Raional Cahul.

Concursul este organizat de A.O.Perspectiva, programul Fondul pentru Tineri Cahul în parteneriat cu Fundaţia Est-Europeană şi Consiliul Raional Cahul.скачанные файлы Acesta este destinat tinerilor din localităţile raionului Cahul şi are drept scop încurajarea şi creşterea participării tinerilor la dezvoltarea socială şi economică a comunităţilor în care locuiesc prin oferirea de suport financiar pentru realizarea iniţiativelor şi proiectelor acestora.

Activitate: Semnarea Acordurilor de Parteneriate cu cele 5 Grupuri Locale de Iniţiativă din Cantemir

Semnarea Acordurilor de Parteneriate este activitatea desfăşurată în cadrul proiectului “Promovarea activismului tinerilor din localităţile de Sud ale Republicii Moldova, etapa IV”, desfăşurată pe data de 22 februarie, realizată şi desfăşurată cu succes.

Cele 5 localităţi care au avut iniţiativă şi perseverenţă, au colaborat, s-au străduit şi depus efort pentru a ajunge la această etapă în schimbarea pe care şi-au propus-o acum 8 luni sunt:

 • Baimaclia
 • Cociulia
 • Hănăseni
 • Porumbeşti
 • Tartaul

Această activitate a fost posibilă datorită implicării active a fiecărui grup local de iniţiativă, care s-au implicat activ în colectarea de fonduri pentru soluţionarea problemei cu care tinerii din localitatea lor se confruntă.

Rezultatele acestei activităţi sunt următoarele:

Localitatea: Baimaclia

Proiect:  “Amenajarea  parcului de petrecere  a  timpului liber din localitatea                                                                                                                                       Baimaclia”

Suma colectată: 33050 lei

Suma acordată ca grand: 6000 lei

Echipa de implimentare:                          

Coordonator: Dediu Natalia

 • Derivolcov Ion
 • Daghi Grigore
 • Blanaru Alexandrina

           

Localitatea: Cociulia

Proiect: ”Renovarea sălii de sport din L.T.V. Hanganu”

Suma colectată: 13615 lei

Suma acordată ca grand: 5000 lei

Echipa de implimentare:                          

Coordonator: Safta Nadejda

 • Bordea Daniela
 • Sava Corina
 • Boestean Gheorghe

Localitatea: Hănăseni

Proiect: “O curte amenajată pentru şcoala mea”

Suma colectată: 8135 lei

Suma acordată ca grand: 5000 lei

Echipa de implimentare:  

Coordonator: Popa Maria

 • Putregai Vlada
 • Cazacu Nelli
 • Zaharia Maxim

Localitatea: Porumbeşti

Proiect: “Amenajarea unui mini-parc în localitatea Porumbeşti”

Suma colectată: 34900 lei

Suma acordată ca grand: 5000 lei

Echipa de implimentare:

Coordonator: Leu Ala

 • Cozma Ecaterina
 • Bercaru Valeria
 • Leu Maxim

Localitatea: Tartaul

Proiect: „Dotarea cantinei şcolii cu mese noi”

Suma colectată: 22500 lei

Suma acordată ca grand: 5000 lei

Echipa de implimentare:

Coordonator: Covalschii Nadejda

 • Grozavu Vlad
 • Manoilă Veronic
 • Radu Nicoleta

Iniţiativele sunt  susţinute financiar de A.O. Perpsectiva cu suma de 26 000 lei si este parte a proiectului “Stimularea activismului tinerilor din sudul R. Moldova, et. IV” implementat în parteneriat cu Fondul Naţional pentru Democraţie din SUA(NED).