A.O. Perspectiva angajează


  • Perspectiva din or. Cahul angajează 

     asistent de proiect.

Sunt încurajate să aplice persoanele cu

 inițiativă, entuziasm și dorință de a 

         lucra cu  tinerii.

 

Cerinte şi responsabilităţi:
• planificarea acţiunilor şi activităţilor din cadrul proiectului;
• organizarea activităţilor pentru grupul ţintă  şi monitorizarea acestora;
• coordonarea activităţilor grupului de voluntari;
• asistarea directorului de proiect şi echipa proiectului în dezvoltarea şi implementarea   proiectului;
• asistarea în organizarea şi administrarea programelor de instruiri, vizitelor, campaniei  media, inclusiv elaborarea agendelor şi coordonarea activităţilor logistice;
• mentinerea şi actualizarea sistemului de documentare pentru toate materialele   proiectului;

Programul de lucru este flexibil.  Doritorii tebuie să expedieze scrisoare de motivare si CV  la adresa ao_perspectiva@yahoo.com  pînă la data de 20 mai 2016.