Misiune

                                         A.O. „Perspectiva”  

Organizaţia „Perspectiva” este o asociaţie obştească regională, non profit, neguvernmentală, apolitică. 

înregistrată la 22.11.2004, certificatul de  înregistrare nr. 19.

 

SCOPUL  Asociaţiei: „Informarea şi încadrarea tineretului în viaţa socială, economică, culturală”

 Obiectivele de activitate ale  Asociaţiei sunt:

 Crearea condiţiilor favorabile pentru creativitate şi perfecţiune, susţinerea şi promovarea tinerilor dotaţi.

  • Stabilirea relaţiilor de colaborare şi parteneriat între persoanele tinere şi organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale.
  •  Sensibilizarea societăţii în problemele tineretului şi favorizarea procesului de socializare.
  •  Respectarea şi promovarea drepturilor tinerilor şi implicarea lor în luarea deciziilor.
  • Organizarea condiţiilor pentru petrecerea eficientă a timpului liber.
  •  Efectuarea schimbului de vizite reciproce şi stagieri a tinerilor sub formă de burse, sponsorizări, achitarea deplasărilor etc.

 Benficiarii ai activităţilor noastre sunt: studenţii şi profesorii colegiului industrial-Pedagogic or. Cahul cit si tinerii din regiunea de Sud a Republicii Moldova.